Loading Events
Bartenieff Fundamentals (BF) is een lichaamsgerichte methode waarbij het accent ligt op beweging en lichaamsbewustwording als een psycho-fysiek proces. Het regelmatig beoefenen van BF ondersteunt de ontwikkeling van een dynamische houding, coördinatie, flexibiliteit, mobiliteit, kinesthetisch bewustzijn en expressie. Je zal kennismaken met verschillende principes van BF, zoals o.a. adem- en centrumondersteuning, rotatie en ontwikkelings-motorische patronen. Deze principes ondersteunen organische, bewuste en belichaamde beweging.
Deze training is een brede introductie voor iedereen die wil kennismaken met Bartenieff Fundamentals of z’n kennis wil verdiepen. Deze training geldt ook als toelatingseis voor de opleiding in het Laban Bartenieff Movement System van EMOVE Institute.
Voor meer info en aanmelding: https://www.mariekedelannoy.com/…/bartenieff…
Bartenieff Fundamentals (BF) is a body-oriented method with an emphasis on movement and body awareness as a psycho-physical process. Regular practice of BF supports the development of dynamic posture, coordination, flexibility, mobility, kinesthetic awareness and expression. You will become acquainted with different principles of BF, such as breath and core support, rotation and developmental patterns. These principles support organic, conscious movement ‘with ease’.
This training is a broad introduction for anyone who wants to get to know Bartenieff Fundamentals or for anyone wanting to deepen the knowledge and experience gained. Also the training is valid as an admission requirement for:
the Certificate Program in the Laban Bartenieff Movement System of EMOVE Institute. For more information, or subscription, visit:
https://www.mariekedelannoy.com/…/bartenieff.

Share This Story, Choose Your Platform!